Hướng dẫn kết nối Viettel Post với Meowship

Hướng dẫn kết nối Viettel Post với Meowship

Hướng dẫn kết nối Viettel Post:

  • Bước 1: Chuẩn bị tài khoản Viettel Post

Có thể truy cập website Đăng ký | Bưu chính Viettel hoặc tải ứng dụng ViettelPost trên thiết bị di động để tạo tài khoản.

  • Bước 2: Kích hoạt kết nối API của Viettel Post

Truy cập website Partner's Website - Viettelpost và thực hiện đăng nhập bằng tài khoản Viettel Post.

  • Bước 3: Kết nối Viettel Post với Meowship

Chọn 'Kết nối đơn vị vận chuyển' tại thanh menu của Meowship.

Chọn 'Thêm đơn vị vận chuyển'.

Chọn tiếp đơn vị vận chuyển cần kết nối là Viettel Post, nhập tài khoản Viettel Post và nhấn 'Liên kết' để hoàn tất quá trình kết nối.

 *** Cài đặt các thông tin mặc định của Viettel Post khi xử lý đơn hàng:

  • Sau khi đã kết nối thành công Viettel Post với Meowship, có thể truy cập cài đặt kết nối các thông tin mặc định khi xử lý đơn hàng, chọn 'Cài đặt" tại khung Viettel Post đã kết nối:

  • Có thể thay đổi cài đặt mặc định các thông tin như: Mã token (tài khoản Viettel Post); Hình thức vận chuyển; Bên thanh toán phí vận chuyển; Ghi chú; Trọng lượng, kích thước mặc định của gói hàng

    Back to blog