Công cụ tính phí

Gói dịch vụ:
Số tháng sử dụng:
Số tiền:

750.000 VNĐ

Phù hợp từ 1 - 1000 đơn/tháng

Các tiện ích bổ sung thường sử dụng kèm gói dịch vụ:


VAT 10%:

75.000 VNĐ

Tổng thanh toán:

825.000 VNĐ